POZVÁNKA = O POHÁR OBCE ZÁVIŠICE

20.07.2011 15:42

SBOR   DOBROVOLNÝCH   HASIČŮ   ZÁVIŠICE

 

Vás zve na XIV. ročník hasičské soutěže

 

O   POHÁR   OBCE   ZÁVIŠICE

 

v sobotu  23. 7. 2011  v areálu hasičského cvičiště

 

Program :         12,30             Příjezd , presentace

                                     13,00             Zahájení soutěže mužů

                                     15,00             Zahájení soutěže žáků

 

 

1.                  MLADŠÍ  ŽÁCI   ,   STARŠÍ  ŽÁCI 

Požární útok dle platných směrnic pro činnost mladých hasičů.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

2.                  MUŽI

Požární útok s překážkami na 3 proudy dle následujících vlastních pravidel :  

 

Družstvo         7  členů

 

Materiál    motorová stříkačka, 2 ks  hadice  B  – délka 20 m, 4 ks  hadice  C  – délka 20 m

                   3 ks  proudnice, 2 ks  savice – délka 2,5 m, sací koš, rozdělovač s přechodem B/C

                   2 ks  klíč na spojky

 

Provedení útoku

     Veškerý materiál se soustředí na základnu o rozměrech 2 x 2 m. Stříkačka je před startem nastartována. Sací vedení provede klasicky z nádrže. Na dopravním vedení je překážka, pod kterou musí být protažena hadice. Levý proud má 2 hadice a stříká se přes okno. Střední proud má 1 hadici a stříká se vleže z tunelu. Pravý proud má 1 hadici a stříká se vleže pod příčným.břevnem. Všechny proudy stříkají na vzdálenost 10 m.

     Měření je prováděno elektronickou časomírou na sklopné terče.

Pokus se nehodnotí při porušení těchto pravidel a všeobecných pravidel požárního sportu.

     Protesty proti hodnocení vlastního družstva lze předkládat veliteli soutěže po složení vkladu 100,- Kč, v případě zamítnutí protestu částka propadá ve prospěch pořadatele.

 

Presentace

     Soutěžící družstva budou startovat v pořadí podle svého příjezdu.

Každé družstvo mužů zaplatí pořadateli startovné 100,- Kč, družstvo žáků zaplatí 50,- Kč.

 

Ceny   Družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.